CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN)

IDICO Investment Construction Oil and Natural Gas JSC

65,000

300 (+0.46%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa65,900

Cao nhất65,900

Thấp nhất63,000

KLGD700

Vốn hóa325

Dư mua1,800

Dư bán4,300

Cao 52T 65,000

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T677

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,952

P/E10.86

F P/E8.33

BVPS20,044

P/B3.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICN: HDB SHB VIB VNM LPB
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+17.17%

+/- Qua 1 tháng+26.75%

+/- Qua 1 quý+31.89%

+/- Qua 1 năm+25.45%

+/- Niêm yết+1,675.96%

Cao nhất 52 tuần (25/09/2020)*65,000

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*30,124

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,497

KLGD/Ngày (1 tháng)3,848

KLGD/Ngày (1 quý)1,388

KLGD/Ngày (1 năm)682

Nhiều nhất 52 tuần (11/09/2020)*18,250

Ít nhất 52 tuần (04/09/2020)*1