CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN)

IDICO Investment Construction Oil and Natural Gas JSC

65,000

300 (+0.46%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa65,900

Cao nhất65,900

Thấp nhất63,000

KLGD700

Vốn hóa325

Dư mua1,800

Dư bán4,300

Cao 52T 65,000

Thấp 52T30,100

KLBQ 52T677

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,952

P/E10.86

F P/E8.33

BVPS20,044

P/B3.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICN: HDB SHB VIB VNM LPB
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO