CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN)

IDICO Investment Construction Oil and Natural Gas JSC

92,800

2,700 (+3%)
22/09/2020 09:24

Mở cửa92,800

Cao nhất92,800

Thấp nhất92,800

KLGD1,400

Vốn hóa464

Dư mua1,600

Dư bán4,100

Cao 52T 100,000

Thấp 52T48,200

KLBQ 52T619

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,952

P/E15.14

F P/E11.61

BVPS20,044

P/B4.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICN: C21 BMP GVR VNM HDB
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO