Hudeco Education Development & Investment ,. JSC (OTC: Hudeco)

Trending: MWG (77,824) - VNM (62,371) - HVN (61,930) - VCB (50,355) - VIC (43,692)
Sản xuất và kinh doanh: Thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại..

Legal Representative

• Full name
• Positions
• ID card012557329
• Address

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• Telephone(84.24) 36419645

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license
Tax code0102335171
Milestones
Headquarter
• Address26 BT1 Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hà Nội
• Telephone(84.24) 3540 0385
• Fax(84.24) 3641 9646
• Emailinfo@hudecovn.com; hudecovn@gmail.com
• Websitehttp://www.hudecovn.com
Representative offices