Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
- Đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, hạ tầng khai khoáng
- Kinh doanh bất động sản
- Họat động thương mại, ...

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoại(84.28) 5412 2822 – 5412 2824

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉCụm CN Hoàng Gia - Mỹ Hạnh Nam - Đức Hòa - Long An
• Điện thoại(84.28) 5412 2822 – 5412 2824
• Fax(84.28) 5412 2823
• Emailhonghainvest@yahoo.com
• Websitewww.honghainvest.com
Văn phòng đại diện