Trending: HPG (63,829) - VNM (45,436) - HVN (32,417) - MWG (32,401) - VN30F1M (27,051)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
03/06/2018Audited FS 2017
03/23/2017Audited FS 2016
03/23/2017Annual report 2016
03/24/2016Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2016
03/02/2016Audited FS 2015

Minh Duc Chemical Stockshare Company

Name: Minh Duc Chemical Stockshare Company

Abbreviation:MINH DUCCSCO

Address: Thị Trấn Minh Đức - H.Thủy Nguyên - Tp.Hải Phòng

Telephone: (84.225) 3875398 - 3875399 - 38753400

Fax: (84.225) 3675490 - 3810970

Email:chminhduc@vnn.vn - maketing-dept@vnn.vn

Website:http://www.minhduc-caco3.com

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Chemical - Pharmaceutical

Listing date:

Chartered capital: 27,491,260,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 055559

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất bột nhẹ, bột nặng, bột tan và các phụ gia nghiền từ khoáng sản
- Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng hóa chất bột nặng, bột nhẹ, bột tan và các hóa chất, nguyên liệu chuyên phục vụ sản xuất giày dép, đồ nhựa
- Sơn, giấy và hóa mỹ phẩm
- Kinh doanh vật tư máy, thiết bị phục vụ sản xuất
- Sản xuất sơn, Vecni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
- Khai thác đá...

- Tiền thân là Xí Nghiệp Hoá Chất Minh Đức được thành lập năm 1979

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.