CTCP Thủy điện Hồ Bốn (OTC: HoBon)

Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉBản Trống Là - Xã Hồ Bốn - Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái
• Điện thoại
• Fax
• Email
• Website
Văn phòng đại diện