Mã xem cùng HEMCO: EBS ECI HAB STC
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
- In, các dịch vụ liên quan đến in và hoàn thiện các sản phẩm sau in
- Sản xuất, phát hành vở học sinh, văn phòng phẩm
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng
- Kinh doanh vật tư ngành in
- Đại lý kinh doanh lịch các loại, kinh doanh vật tư ngành in
- Đại lý phát hành xuất bản phẩm...

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉTổ 60 - TT.Đông Anh - H.Đông Anh - Tp.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3968 9687
• Fax(84.24) 3968 0294
• Emailhoclieuhanoi@ymail.com.vn
• Websitehttp://www.hoclieuhanoi.com.vn
Văn phòng đại diện