Hanoi Education Material Joint Stock Company (OTC: Hemco)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (143,324) - ROS (141,152) - FLC (118,402) - MBB (109,680) - STB (108,784)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

 Hanoi Education Material Joint Stock Company

Name: Hanoi Education Material Joint Stock Company

Abbreviation:HEMCO

Address: Tổ 60 - TT.Đông Anh - H.Đông Anh - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3968 9687

Fax: (84.24) 3968 0294

Email:hoclieuhanoi@ymail.com.vn

Website:http://www.hoclieuhanoi.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Information and Technology

Industry: Publishing Industries (except Internet)

Listing date:

Chartered capital: 36,863,150,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- In, các dịch vụ liên quan đến in và hoàn thiện các sản phẩm sau in
- Sản xuất, phát hành vở học sinh, văn phòng phẩm
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng
- Kinh doanh vật tư ngành in
- Đại lý kinh doanh lịch các loại, kinh doanh vật tư ngành in
- Đại lý phát hành xuất bản phẩm...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.