CTCP Bánh kẹo Hải Châu (OTC: HaiChau)

Hai Chau Confectionery Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HAICHAU: FHN FLC HAI HHC HNF
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bánh kẹo Hải Châu

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Văn Hội1,885,58318.84
Cao Thị Hồng Liên1,293,93612.93
Cao Chiến Thắng855,0008.54
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Văn Hội1,885,58318.84
Cao Thị Hồng Liên1,293,93612.93
Cao Chiến Thắng855,0008.54