Trending: HPG (64,231) - VNM (45,990) - MWG (37,354) - HVN (32,778) - FPT (27,231)
- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, các loại cần trúc, thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị đồng bộ
- Thiết kế, chế tạo, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị áp lực
- Chế tạo thiết bị phụ tùng cho các ngành sản xuất VLXD, ngành xây lắp
- Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thủy lợi, công trình hạ tầng ký thuật...

Legal Representative

• Full name
• Positions
• ID card121337569
• Address

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license2003000122
Tax code2400120760
Milestones
Headquarter
• AddressX.Tân Dĩnh - H.Lạng Giang - T.Bắc Giang
• Telephone(84.204) 368 0407
• Fax(84.204) 388 1480
• Emailcoma2@hn.vnn.vn
• Websitehttp://www.coma2.com.vn
Representative offices