CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCoM: HWS)

Thua Thien Hue Water Supply JSC

15,500

1,500 (+10.71%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD100

Vốn hóa1,355

Dư mua700

Dư bán5,800

Cao 52T 19,000

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T1,679

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*934

P/E14.99

F P/E18.55

BVPS11,028

P/B1.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HWS: BVH KTU PEQ SIP NLG
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.71%

+/- Qua 1 tháng+24%

+/- Qua 1 quý+30.25%

+/- Qua 1 năm+48.92%

+/- Niêm yết+52.44%

Cao nhất 52 tuần (30/08/2019)*19,000

Thấp nhất 52 tuần (15/07/2019)*8,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)140

KLGD/Ngày (1 tháng)615

KLGD/Ngày (1 quý)718

KLGD/Ngày (1 năm)1,632

Nhiều nhất 52 tuần (25/09/2019)*101,300

Ít nhất 52 tuần (23/08/2019)*100