CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCoM: HWS)

Thua Thien Hue Water Supply JSC

14,000

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất14,000

KLGD

Vốn hóa1,224

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 19,000

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T1,683

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*934

P/E14.99

F P/E18.55

BVPS11,028

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HWS: BVH BWS DNN MWG VAV
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế