CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCoM: HWS)

Thua Thien Hue Water Supply JSC

15,700

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa15,700

Cao nhất15,700

Thấp nhất15,700

KLGD

Vốn hóa1,372

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,100

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T1,528

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*934

P/E17.67

F P/E21.86

BVPS11,028

P/B1.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HWS: C4G KTU NLG PCC PEQ
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế