Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN)

Vietnam Airlines JSC

32,800

50 (+0.15%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa32,750

Cao nhất32,800

Thấp nhất32,600

KLGD129,780

Vốn hóa46,520

Dư mua29,650

Dư bán7,910

Cao 52T 44,000

Thấp 52T31,900

KLBQ 52T619,149

NN mua4,860

% NN sở hữu10.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,747

P/E18.75

F P/E22.83

BVPS13,116

P/B2.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVN: VJC ACV FLC VNM HPG
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.77%

+/- Qua 1 tháng-4.09%

+/- Qua 1 quý-7.87%

+/- Qua 1 năm-10.06%

+/- Niêm yết+46.50%

Cao nhất 52 tuần (28/05/2019)*43,997

Thấp nhất 52 tuần (15/01/2020)*31,850

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)171,253

KLGD/Ngày (1 tháng)214,470

KLGD/Ngày (1 quý)308,761

KLGD/Ngày (1 năm)621,679

Nhiều nhất 52 tuần (16/07/2019)*3,059,790

Ít nhất 52 tuần (26/12/2019)*90,240