Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN)

Vietnam Airlines JSC

23,650

(%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa23,700

Cao nhất24,000

Thấp nhất23,600

KLGD544,400

Vốn hóa33,543

Dư mua89,870

Dư bán77,530

Cao 52T 39,400

Thấp 52T17,800

KLBQ 52T727,718

NN mua5,940

% NN sở hữu9.23

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,654

P/E14.30

F P/E16.48

BVPS8,058

P/B2.93

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVN: VJC HPG VNM ACV VCB
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.99%

+/- Qua 1 tháng-11.09%

+/- Qua 1 quý-12.24%

+/- Qua 1 năm-39.90%

+/- Niêm yết+5.63%

Cao nhất 52 tuần (12/08/2019)*39,400

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*17,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)670,430

KLGD/Ngày (1 tháng)535,081

KLGD/Ngày (1 quý)913,181

KLGD/Ngày (1 năm)727,718

Nhiều nhất 52 tuần (27/05/2020)*4,179,840

Ít nhất 52 tuần (26/12/2019)*90,240