Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN)

Vietnam Airlines JSC

18,750

250 (+1.35%)
03/04/2020 09:33

Mở cửa18,500

Cao nhất18,900

Thấp nhất18,500

KLGD93,490

Vốn hóa26,593

Dư mua16,100

Dư bán25,350

Cao 52T 44,000

Thấp 52T17,800

KLBQ 52T615,007

NN mua13,640

% NN sở hữu9.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,640

P/E11.28

F P/E12.89

BVPS13,106

P/B1.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVN: VJC VNM VCB VIC MWG
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.10%

+/- Qua 1 tháng-15.54%

+/- Qua 1 quý-45.34%

+/- Qua 1 năm-53.23%

+/- Niêm yết-16.25%

Cao nhất 52 tuần (28/05/2019)*43,997

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*17,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)873,498

KLGD/Ngày (1 tháng)970,624

KLGD/Ngày (1 quý)733,812

KLGD/Ngày (1 năm)612,583

Nhiều nhất 52 tuần (16/07/2019)*3,059,790

Ít nhất 52 tuần (03/04/2020)*89,580