Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN)

Vietnam Airlines JSC

19,800

-500 (-2.46%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa19,800

Cao nhất19,900

Thấp nhất19,200

KLGD987,730

Vốn hóa28,082

Dư mua48,480

Dư bán33,700

Cao 52T 44,000

Thấp 52T17,800

KLBQ 52T626,873

NN mua-

% NN sở hữu9.53

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,640

P/E12.38

F P/E14.15

BVPS13,106

P/B1.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVN: VJC VNM VCB MWG VIC
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP