Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN)

Vietnam Airlines JSC

20,300

-350 (-1.69%)
07/04/2020 15:00

Mở cửa21,000

Cao nhất21,400

Thấp nhất20,000

KLGD1,547,550

Vốn hóa28,791

Dư mua49,690

Dư bán83,860

Cao 52T 44,000

Thấp 52T17,800

KLBQ 52T625,388

NN mua-

% NN sở hữu9.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,640

P/E12.59

F P/E14.39

BVPS13,106

P/B1.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVN: VJC VNM VCB MWG VIC
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP