CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH)

HVC Investment and Technology JSC

6,490

420 (+6.92%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa6,070

Cao nhất6,490

Thấp nhất6,070

KLGD112,840

Vốn hóa127

Dư mua7,310

Dư bán

Cao 52T 28,100

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T304,361

NN mua24,900

% NN sở hữu0.46

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,290

P/E2.65

F P/E1.52

BVPS15,117

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVH: LDG ROS FLC VIC BVH
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC