CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH)

HVC Investment and Technology JSC

7,530

-560 (-6.92%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa7,530

Cao nhất7,530

Thấp nhất7,530

KLGD92,490

Vốn hóa147

Dư mua

Dư bán170,300

Cao 52T 28,100

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T303,457

NN mua-

% NN sở hữu0.24

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,290

P/E3.53

F P/E2.02

BVPS15,117

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVH: HVN ROS AMD HPX LDG
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC