CTCP Hùng Vương (UPCoM: HVG)

Hung Vuong Joint Stock Corporation

4,500

(%)
26/10/2020 15:03

Mở cửa4,500

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,500

KLGD

Vốn hóa1,022

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,900

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T530,960

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-4,844

P/E-0.93

F P/E2.91

BVPS2,901

P/B1.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVG: AGF IDI HPG HAG FMC
Trending: HPG (63.557) - TCB (50.409) - VNM (50.097) - MBB (41.870) - CTG (36.167)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hùng Vương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-2.17%

+/- Qua 1 quý-16.67%

+/- Qua 1 năm+15.38%

+/- Niêm yết-55.16%

Cao nhất 52 tuần (10/01/2020)*8,850

Thấp nhất 52 tuần (28/10/2019)*4,170

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)112,504

KLGD/Ngày (1 tháng)54,682

KLGD/Ngày (1 quý)57,172

KLGD/Ngày (1 năm)530,960

Nhiều nhất 52 tuần (13/11/2019)*9,764,020

Ít nhất 52 tuần (17/02/2020)*1,890