CTCP Hùng Vương (UPCoM: HVG)

Hung Vuong Joint Stock Corporation

4,700

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa4,700

Cao nhất4,700

Thấp nhất4,700

KLGD

Vốn hóa1,067

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,900

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T582,287

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-4,844

P/E-0.97

F P/E3.05

BVPS2,901

P/B1.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVG: TS4 VHC MPC AGF HNG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hùng Vương