CTCP Hùng Vương (UPCoM: HVG)

Hung Vuong Joint Stock Corporation

4,700

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa4,700

Cao nhất4,700

Thấp nhất4,700

KLGD

Vốn hóa1,067

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,900

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T582,287

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-4,844

P/E-0.97

F P/E3.05

BVPS2,901

P/B1.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVG: TS4 VHC MPC AGF HNG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hùng Vương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6%

+/- Qua 1 tháng+6.82%

+/- Qua 1 quý-12.96%

+/- Qua 1 năm+67.26%

+/- Niêm yết-53.16%

Cao nhất 52 tuần (10/01/2020)*8,850

Thấp nhất 52 tuần (15/10/2019)*2,720

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)15,108

KLGD/Ngày (1 tháng)50,499

KLGD/Ngày (1 quý)32,886

KLGD/Ngày (1 năm)582,287

Nhiều nhất 52 tuần (13/11/2019)*9,764,020

Ít nhất 52 tuần (17/02/2020)*1,890