CTCP Hùng Vương (UPCoM: HVG)

Hung Vuong Joint Stock Corporation

4,500

(%)
20/10/2020 15:02

Mở cửa4,500

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,500

KLGD

Vốn hóa1,022

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,900

Thấp 52T3,000

KLBQ 52T568,850

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-4,844

P/E-0.93

F P/E2.92

BVPS2,901

P/B1.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVG: HAG HPG IDI TS4 VHC
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hùng Vương