CTCP Hùng Vương (OTC: HVG)

Hung Vuong Joint Stock Corporation

Đã hủy niêm yết

5,400

(%)
04/08/2020 00:00

Mở cửa5,400

Cao nhất5,400

Thấp nhất5,400

KLGD

Vốn hóa1,226

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,900

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T604,102

NN mua-

% NN sở hữu0.67

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-4,844

P/E-1.11

F P/E3.50

BVPS2,901

P/B1.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HVG: HAG VHC AGF HNG HVN
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hùng Vương