Mã xem cùng HVB: MANULIFE PHUHUNG BVH SGIC VASS
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)