Kien Giang Housing Development Investment Company Limited (Other: HUDKienGiang)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (134,656) - ROS (131,527) - MBB (111,483) - FLC (110,974) - STB (110,893)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
11/22/2014Regulations 2014
11/22/2014IPO Prospectus 2014

Kien Giang Housing Development Investment Company Limited

Name: Kien Giang Housing Development Investment Company Limited

Abbreviation:HUDKIENGIANG

Address: 501 Mạc Cửa - P.Vĩnh Quang - Tp. Rạch Giá - T.Kiên Giang

Telephone: (84.297) 387 3145

Fax: (84.297) 387 1169

Email:hudkiengiang@hud.com.vn

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 252,762,987,137

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 602/QÐ-UB

Issued date: 04/14/2005

Business license: 1700104750

Issued date: 10/01/2010

Main business scope:

- Thi công, xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Kinh doanh bất động sản

- Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang được thành lập theo quyết định của UBND Tỉnh Kiên Giang ngày 14/04/2005 theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Tháng 6/2008, trở thành công ty con của TCT Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.
- Tháng 7/2010, chuyển thành CT TNHH MTV ĐT & PT Nhà Kiên Giang.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.