CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE: HUB)

Thua Thien Hue Construction Corporation

22,000

-200 (-0.90%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa22,050

Cao nhất22,050

Thấp nhất22,000

KLGD3,110

Vốn hóa335

Dư mua1,130

Dư bán5,080

Cao 52T 23,000

Thấp 52T15,200

KLBQ 52T7,095

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,194

P/E5.29

F P/E6.77

BVPS27,508

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HUB: DGW VRE HBC HVG SBV
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.79%

+/- Qua 1 tháng+1.85%

+/- Qua 1 quý+20.22%

+/- Qua 1 năm+7.32%

+/- Niêm yết-3.88%

Cao nhất 52 tuần (18/09/2020)*23,000

Thấp nhất 52 tuần (24/04/2020)*15,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,792

KLGD/Ngày (1 tháng)7,655

KLGD/Ngày (1 quý)9,588

KLGD/Ngày (1 năm)7,044

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*106,220

Ít nhất 52 tuần (07/02/2020)*10