CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3)

HUD3 Investment and Construction Joint Stock Company

7,280

-520 (-6.67%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa7,800

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,280

KLGD6,240

Vốn hóa73

Dư mua2,000

Dư bán3,690

Cao 52T 8,500

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,577

NN mua-

% NN sở hữu5.55

Cổ tức TM650

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,668

P/E4.68

F P/E7.80

BVPS15,046

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HU3: HU1 SJD HU6 HUB HUD
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.11%

+/- Qua 1 tháng-2.67%

+/- Qua 1 quý+1.11%

+/- Qua 1 năm-1.99%

+/- Niêm yết-5.25%

Cao nhất 52 tuần (09/04/2020)*8,500

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*6,510

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,840

KLGD/Ngày (1 tháng)1,118

KLGD/Ngày (1 quý)981

KLGD/Ngày (1 năm)2,586

Nhiều nhất 52 tuần (27/12/2019)*32,690

Ít nhất 52 tuần (19/09/2019)*10