CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3)

HUD3 Investment and Construction Joint Stock Company

8,600

100 (+1.18%)
23/10/2020 13:22

Mở cửa8,750

Cao nhất8,750

Thấp nhất8,500

KLGD4,670

Vốn hóa86

Dư mua9,030

Dư bán2,440

Cao 52T 8,800

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T3,226

NN mua-

% NN sở hữu4.81

Cổ tức TM650

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,668

P/E5.10

F P/E8.50

BVPS15,013

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HU3: CII PNJ TDC TCL PSW
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3