CTCP Thương mại Hà Tây (HOSE: HTT)

Ha Tay Trading Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,580

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa1,580

Cao nhất1,590

Thấp nhất1,570

KLGD17,080

Vốn hóa32

Dư mua3,990

Dư bán77,170

Cao 52T 3,700

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T232,733

NN mua-

% NN sở hữu1.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,188

P/E-1.33

F P/E1.07

BVPS9,932

P/B0.16

Mã xem cùng HTT: TGG ROS ASM SJF SPP
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Hà Tây

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.28%

+/- Qua 1 tháng+1.94%

+/- Qua 1 quý-7.60%

+/- Qua 1 năm-39.69%

+/- Niêm yết-87.46%

Cao nhất 52 tuần (24/08/2018)*3,720

Thấp nhất 52 tuần (16/04/2019)*1,520

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)61,028

KLGD/Ngày (1 tháng)75,299

KLGD/Ngày (1 quý)76,199

KLGD/Ngày (1 năm)233,331

Nhiều nhất 52 tuần (05/12/2018)*2,491,730

Ít nhất 52 tuần (21/01/2019)*10