CTCP Thương mại Hà Tây (HOSE: HTT)

Ha Tay Trading Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,550

-20 (-1.27%)
23/07/2019 15:00

Mở cửa1,520

Cao nhất1,550

Thấp nhất1,520

KLGD3,520

Vốn hóa31

Dư mua3,120

Dư bán8,510

Cao 52T 3,700

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T224,960

NN mua-

% NN sở hữu1.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,188

P/E-1.32

F P/E1.07

BVPS9,932

P/B0.16

Mã xem cùng HTT: TGG HSG EVG CTG FLC
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Hà Tây

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.27%

+/- Qua 1 tháng-6.06%

+/- Qua 1 quý-8.82%

+/- Qua 1 năm-34.87%

+/- Niêm yết-87.70%

Cao nhất 52 tuần (24/08/2018)*3,720

Thấp nhất 52 tuần (31/05/2019)*1,480

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,858

KLGD/Ngày (1 tháng)32,976

KLGD/Ngày (1 quý)44,497

KLGD/Ngày (1 năm)224,960

Nhiều nhất 52 tuần (05/12/2018)*2,491,730

Ít nhất 52 tuần (21/01/2019)*10