CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN)

Hung Thinh Incons Joint Stock Company

14,900

-100 (-0.67%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất14,850

KLGD36,430

Vốn hóa493

Dư mua2,130

Dư bán19,360

Cao 52T 19,300

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T64,687

NN mua-

% NN sở hữu5.80

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,420

P/E2.77

F P/E2.29

BVPS22,212

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTN: HBC NVL CTD REE GEX
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hưng Thịnh Incons

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.10%

+/- Qua 1 tháng-15.58%

+/- Qua 1 quý-15.82%

+/- Qua 1 năm-15.11%

+/- Niêm yết-5.16%

Cao nhất 52 tuần (10/02/2020)*19,300

Thấp nhất 52 tuần (24/03/2020)*14,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)39,896

KLGD/Ngày (1 tháng)42,890

KLGD/Ngày (1 quý)49,549

KLGD/Ngày (1 năm)65,172

Nhiều nhất 52 tuần (24/04/2019)*256,240

Ít nhất 52 tuần (12/03/2020)*19,870