CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN)

Hung Thinh Incons Joint Stock Company

15,000

200 (+1.35%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa14,800

Cao nhất15,800

Thấp nhất14,800

KLGD32,820

Vốn hóa496

Dư mua2,110

Dư bán13,740

Cao 52T 19,300

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T64,908

NN mua-

% NN sở hữu5.80

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,420

P/E2.73

F P/E2.26

BVPS22,212

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTN: HBC NVL CTD DXG HPG
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hưng Thịnh Incons