CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI)

IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company

10,250

-350 (-3.30%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa10,600

Cao nhất10,600

Thấp nhất10,200

KLGD7,080

Vốn hóa256

Dư mua1,870

Dư bán4,640

Cao 52T 11,500

Thấp 52T9,800

KLBQ 52T7,211

NN mua-

% NN sở hữu17.21

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,801

P/E3.78

F P/E3.63

BVPS18,398

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTI: HT1 VNM PVS PVT NTL
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO