CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC)

HocMon Trade Joint Stock Company

25,200

(%)
21/02/2020 14:02

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa277

Dư mua600

Dư bán200

Cao 52T 31,500

Thấp 52T22,600

KLBQ 52T559

NN mua-

% NN sở hữu1.44

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,762

P/E9.12

F P/E7.56

BVPS22,731

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTC: CTD LHC NAV PAC PHANPHOIVIETNAM
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Hóc Môn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.61%

+/- Qua 1 tháng+0.40%

+/- Qua 1 quý-10.95%

+/- Qua 1 năm-15.02%

+/- Niêm yết+114.03%

Cao nhất 52 tuần (29/07/2019)*31,535

Thấp nhất 52 tuần (04/02/2020)*22,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)33

KLGD/Ngày (1 tháng)168

KLGD/Ngày (1 quý)384

KLGD/Ngày (1 năm)559

Nhiều nhất 52 tuần (19/03/2019)*25,600

Ít nhất 52 tuần (23/09/2019)*1