CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC)

HocMon Trade Joint Stock Company

25,200

(%)
21/02/2020 13:03

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa277

Dư mua600

Dư bán200

Cao 52T 31,500

Thấp 52T22,600

KLBQ 52T559

NN mua-

% NN sở hữu1.44

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,762

P/E9.12

F P/E7.56

BVPS22,731

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HTC: CTD LHC NAV PAC PHANPHOIVIETNAM
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Hóc Môn