Mã xem cùng HRS: MSN
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tầm Nhìn5,358,00070.93