CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

42,300

(%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa42,300

Cao nhất42,300

Thấp nhất42,300

KLGD

Vốn hóa1,278

Dư mua

Dư bán2,310

Cao 52T 52,000

Thấp 52T33,000

KLBQ 52T3,971

NN mua-

% NN sở hữu3.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E165.23

F P/E434.02

BVPS17,740

P/B2.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: HSG DPM DPR HPG BRR
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình

Sự kiện sắp diễn ra