CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

53,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,601

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 53,000

Thấp 52T28,900

KLBQ 52T2,083

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E207.03

F P/E543.81

BVPS17,568

P/B3.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: HPG HAP HCD HII HLD
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+13.25%

+/- Qua 1 quý+34.69%

+/- Qua 1 năm+6%

+/- Niêm yết+79.16%

Cao nhất 52 tuần (28/08/2020)*53,000

Thấp nhất 52 tuần (23/04/2020)*28,850

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)1

KLGD/Ngày (1 quý)484

KLGD/Ngày (1 năm)2,075

Nhiều nhất 52 tuần (03/12/2019)*352,450

Ít nhất 52 tuần (08/10/2019)*10