CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

47,050

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa47,050

Cao nhất47,050

Thấp nhất47,050

KLGD

Vốn hóa1,421

Dư mua10

Dư bán1,690

Cao 52T 52,000

Thấp 52T33,000

KLBQ 52T4,000

NN mua-

% NN sở hữu3.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E183.79

F P/E482.76

BVPS17,740

P/B2.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: HPG DPM PHR VGI SHB
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.41%

+/- Qua 1 tháng+14.76%

+/- Qua 1 quý+7.30%

+/- Qua 1 năm+42.58%

+/- Niêm yết+63.67%

Cao nhất 52 tuần (16/08/2019)*52,000

Thấp nhất 52 tuần (28/01/2019)*33,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)23

KLGD/Ngày (1 tháng)127

KLGD/Ngày (1 quý)5,864

KLGD/Ngày (1 năm)4,032

Nhiều nhất 52 tuần (03/12/2019)*352,450

Ít nhất 52 tuần (14/02/2019)*10