CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

45,500

(%)
20/01/2020 13:47

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,374

Dư mua50

Dư bán210

Cao 52T 52,000

Thấp 52T33,000

KLBQ 52T3,968

NN mua-

% NN sở hữu3.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E177.73

F P/E466.86

BVPS17,740

P/B2.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: DPM CNG HPG HSG SHB
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình