CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

45,500

(%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa45,500

Cao nhất45,500

Thấp nhất45,500

KLGD

Vốn hóa1,374

Dư mua

Dư bán3,090

Cao 52T 52,000

Thấp 52T33,000

KLBQ 52T3,968

NN mua-

% NN sở hữu3.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E177.73

F P/E466.86

BVPS17,740

P/B2.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: HSG HPG CNG DPM DRC
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình