CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

47,000

(%)
12/08/2020 15:00

Mở cửa47,000

Cao nhất47,000

Thấp nhất47,000

KLGD

Vốn hóa1,420

Dư mua2,050

Dư bán2,000

Cao 52T 52,000

Thấp 52T28,900

KLBQ 52T2,150

NN mua-

% NN sở hữu0.76

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E183.59

F P/E482.25

BVPS17,568

P/B2.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: HPG GVR PHR HSG HVN
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình