CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC)

Hoa Binh Rubber Joint Stock Company

38,000

(%)
26/05/2020 15:00

Mở cửa38,000

Cao nhất38,000

Thấp nhất38,000

KLGD4,430

Vốn hóa1,148

Dư mua3,570

Dư bán120

Cao 52T 52,000

Thấp 52T28,900

KLBQ 52T2,064

NN mua-

% NN sở hữu0.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*256

P/E148.44

F P/E389.90

BVPS17,701

P/B2.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HRC: HSG HPG PHR GVR FPT
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Hòa Bình