CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX)

Hai Phat Investment JSC

27,900

450 (+1.64%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa27,450

Cao nhất28,000

Thấp nhất27,400

KLGD622,790

Vốn hóa6,417

Dư mua17,480

Dư bán8,210

Cao 52T 28,800

Thấp 52T22,600

KLBQ 52T341,474

NN mua4,520

% NN sở hữu13.73

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,199

P/E12.48

F P/E15.32

BVPS13,173

P/B2.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPX: NLG PVB HPG HDB FIR
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hải Phát

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.82%

+/- Qua 1 tháng+5.28%

+/- Qua 1 quý+4.49%

+/- Qua 1 năm+21.96%

+/- Niêm yết+59.36%

Cao nhất 52 tuần (03/07/2020)*28,750

Thấp nhất 52 tuần (23/10/2019)*22,572

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)512,118

KLGD/Ngày (1 tháng)489,694

KLGD/Ngày (1 quý)471,425

KLGD/Ngày (1 năm)341,474

Nhiều nhất 52 tuần (03/07/2020)*1,089,950

Ít nhất 52 tuần (31/01/2020)*104,060