CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX)

Hai Phat Investment JSC

26,450

(%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa26,450

Cao nhất26,600

Thấp nhất26,450

KLGD354,210

Vốn hóa6,083

Dư mua5,500

Dư bán13,470

Cao 52T 28,800

Thấp 52T22,600

KLBQ 52T331,700

NN mua-

% NN sở hữu13.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,199

P/E12.03

F P/E14.77

BVPS13,173

P/B2.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPX: MSN TCH VND HPG SIP
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hải Phát

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.56%

+/- Qua 1 tháng-2.76%

+/- Qua 1 quý-2.22%

+/- Qua 1 năm+15.18%

+/- Niêm yết+51.07%

Cao nhất 52 tuần (03/07/2020)*28,750

Thấp nhất 52 tuần (23/10/2019)*22,572

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)356,506

KLGD/Ngày (1 tháng)398,834

KLGD/Ngày (1 quý)423,434

KLGD/Ngày (1 năm)331,599

Nhiều nhất 52 tuần (03/07/2020)*1,089,950

Ít nhất 52 tuần (31/01/2020)*104,060