CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,600

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa12,600

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,600

KLGD

Vốn hóa935

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T341

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.21

F P/E11.87

BVPS13,988

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: BHA CLX DNA DNW HND
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14.55%

+/- Qua 1 tháng+0.80%

+/- Qua 1 quý+14.55%

+/- Qua 1 năm+23.70%

+/- Niêm yết+60.84%

Cao nhất 52 tuần (30/07/2020)*13,500

Thấp nhất 52 tuần (15/11/2019)*9,997

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)500

KLGD/Ngày (1 tháng)152

KLGD/Ngày (1 quý)609

KLGD/Ngày (1 năm)341

Nhiều nhất 52 tuần (14/08/2020)*21,000

Ít nhất 52 tuần (07/10/2019)*100