CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,000

(%)
13/07/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa890

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T219

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E10.68

F P/E9.65

BVPS13,988

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: SBD AAA GAS PVS HOM
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4%

+/- Qua 1 tháng+5.15%

+/- Qua 1 quý+15.67%

+/- Qua 1 năm-0.60%

+/- Niêm yết+53.18%

Cao nhất 52 tuần (04/09/2019)*13,204

Thấp nhất 52 tuần (15/11/2019)*9,997

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)80

KLGD/Ngày (1 tháng)657

KLGD/Ngày (1 quý)708

KLGD/Ngày (1 năm)219

Nhiều nhất 52 tuần (22/04/2020)*8,600

Ít nhất 52 tuần (02/08/2019)*100