CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,400

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa12,400

Cao nhất12,400

Thấp nhất12,400

KLGD

Vốn hóa920

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T115

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.03

F P/E9.97

BVPS13,795

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: HWS NET NQN NS2 NS3
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+0.81%

+/- Qua 1 quý+13.76%

+/- Qua 1 năm+22.69%

+/- Niêm yết+49.27%

Cao nhất 52 tuần (04/09/2019)*14,000

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2019)*10,107

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)14

KLGD/Ngày (1 quý)20

KLGD/Ngày (1 năm)115

Nhiều nhất 52 tuần (12/07/2019)*5,000

Ít nhất 52 tuần (12/03/2019)*100