CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

11,000

(%)
01/04/2020 15:02

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa816

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T106

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E9.79

F P/E8.84

BVPS13,796

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: DBC DDN DNN DNW E1VFVN30
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng