CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,500

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa12,500

Cao nhất12,500

Thấp nhất12,500

KLGD

Vốn hóa928

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T250

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.12

F P/E10.05

BVPS13,988

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: TAG LHC AAA HAW VNT
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng