CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,400

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa12,400

Cao nhất12,400

Thấp nhất12,400

KLGD

Vốn hóa920

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T123

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.03

F P/E9.97

BVPS13,795

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: AMV BTW CTW DBC DNN
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng