CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,500

(%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa12,500

Cao nhất12,500

Thấp nhất12,500

KLGD

Vốn hóa928

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T252

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.12

F P/E10.05

BVPS13,988

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: HWS DNW VBB NQN TVB
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng