CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

10,500

(%)
30/11/2020 15:01

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa779

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,200

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T537

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E9.34

F P/E9.89

BVPS13,643

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: BSR DAH DVC HAG HND
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.