CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,600

1,600 (+14.55%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa12,600

Cao nhất12,600

Thấp nhất12,600

KLGD3,000

Vốn hóa935

Dư mua13,000

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T340

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E9.79

F P/E10.36

BVPS13,988

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: HWS FPT GEX GVR HAH
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng