CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,400

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa12,400

Cao nhất12,400

Thấp nhất12,400

KLGD

Vốn hóa920

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T115

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E11.03

F P/E9.97

BVPS13,795

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: HWS NET NQN NS2 NS3
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng