CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,100

(%)
10/08/2020 15:02

Mở cửa12,100

Cao nhất12,100

Thấp nhất12,100

KLGD

Vốn hóa898

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T271

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E10.77

F P/E9.73

BVPS13,988

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: VNM VSC GMD IDV PHP
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng21,938 (VND)65.29
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Công nghệ cấp nước tiên tiến Nhật Bản Việt Nam5,613 (VND)25
CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng21,938 (VND)65.29
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CT TNHH Công nghệ cấp nước tiên tiến Nhật Bản Việt Nam-25
CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng-65.29