CTCP Cấp nước Hải Phòng (UPCoM: HPW)

Hai Phong Water JSC

12,100

(%)
10/08/2020 15:02

Mở cửa12,100

Cao nhất12,100

Thấp nhất12,100

KLGD

Vốn hóa898

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T271

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,124

P/E10.77

F P/E9.73

BVPS13,988

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng HPW: VNM VSC GMD IDV PHP
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Hải Phòng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ khác14,409,10019.42Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước59,797,84080.58UBND Tỉnh Hải Phòng
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác14,410,98819.42Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước59,795,95280.58UBND Tỉnh Hải Phòng
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ khác14,409,10019.42Chart cơ cấu sở hửu